მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროთესის დამზადება

????კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის „მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროთესის დამზადება“ პრაქტიკული მეცადინეობის პროცესი.
???????? მოდულის განმახორციელებელი, პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ შალამბერიძე.