მე -11 საჯარო სკოლის მოსწავლეები “პროფესიული უნარების განვითარების ” პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს კოლეჯი “ორიენტირი”, იმყოფებოდნენ სტომატოლოგიურ კლინიკაში “დენტა”.