კოლეჯ ორიენტირში, მომზადების პროგრამის – სალარო ოპერაციების განხორციელება, შედეგის დადასტურების პროცესი. განმახორციელებელი ლაშა გაბისონია.

კოლეჯ ორიენტირში, მომზადების პროგრამის – სალარო ოპერაციების განხორციელება, შედეგის დადასტურების პროცესი. განმახორციელებელი ლაშა გაბისონია.