კოლეჯ ორიენტირში, გადამზადების პროგრამის – მიმდინარეობის პროცესი. განმახორციელებელი თეა ასანიძე.

????კოლეჯ ორიენტირში, გადამზადების პროგრამის – მიმდინარეობის პროცესი. განმახორციელებელი თეა ასანიძე.