კოლეჯში “ორიენტირი” ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები

კოლეჯის პროფესიულმა სტუდენტებმა წარადგინეს პეზიდენტობის 3 კანდიდატი . არჩევნები ჩატრდა სამართლიანობის და გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვით. ხმების დათვლას საარჩევნო კომისიის წევრებთან ერთად ესწრებოდნენ კანდიდატებიც. ხმათა უმრავლესობით , პრეზიდენტად არჩეულ იქნა სალომე ლაცაბიძე, ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-პედაგოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტი. კოლეჯის ადმინისტრაცია და სტუდენტები ულოცავენ სალომეს ამ საპასუხისმგელო პოზიციაზე არჩევას . წარმატებები სალომეს !!!