კბილის ძერწვა მოდელირება

????კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის „კბილის ძერწვა მოდელირება“ პრაქტიკული მეცადინეობის პროცესი.
???????? მოდულის განმახორციელებელი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი შოთა ბოკუჩავა.