კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები პრაქტიკის ობიექტის შპს “დენტას” ბაზაზე პროგრამის შემადგენელი მოდულების ფარგლებში.

კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები პრაქტიკის ობიექტის შპს “დენტას” ბაზაზე პროგრამის შემადგენელი მოდულების ფარგლებში.