თუ გსურთ გახდეთ კოლეჯ ორიენტირის პროფესიული სტუდენტი, შეგიძლიათ გაიაროთ შიდა რეგისტრაცია სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

???? თუ გსურთ გახდეთ კოლეჯ ორიენტირის პროფესიული სტუდენტი, შეგიძლიათ გაიაროთ შიდა რეგისტრაცია სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
✅ფარმაცია (სააფთიაქო) – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);
✅საექთნო განათლება – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);✅კბილის სატექნიკო საქმე- (სახელმწიფოს მხრიდან მეტწილი დაფინანსებით);✅საფინანსო სერვისები – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);✅ღონისძიების ორგანიზება – (თვითდაფინანსებით).
????მამრობითი სქესის წარმომადგენლებს, რომლებსაც აქამდე არ უსარგებლიათ „სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადებით“, სწავლის პერიოდში შეეძლებათ ისარგებლებლონ „გადავადებით“.
???? წელს პირველად რეგისტრაცია ცხადდება ორ ეტაპად: პირველი ეტაპი: 22 აპრილი -16 მაისი; სწავლა დაიწყება 16 სექტემბრს. მეორე ეტაპი:2 სექტემბერი -22 სექტემბერი; სწავლა დაიწყება 25 ნოემბერს.
????გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია ქვემოთ მითითებულ შესაბამის ლინკებზე:
???? 16 წლის ზემოთ პირებისთვის : https://docs.google.com/…/1SktR2lzNIs0zS…/editdocs.google.com
???? 16 წლამდე პირებისთვის : https://docs.google.com/…/1fRJ6Lt368FFIxqR45WZHX1z…/editdocs.google.com
????მის: ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. 26
???? collegeorientiri@gmail.com www.orientiri.edu.gehttps://www.facebook.com/orientiri
???? ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 577784746; 599275739#ორიენტირიგაძლევთსწორორიენტაციას.