ვულოცავთ “აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის

ვულოცავთ “აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებელს თეა ასანიძეს, ადრეული აღზრდის და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრ სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების ექსპერტის პოზიციაზე არჩევას და ვუსურვებთ კიდევ ბევრ წარმატებას!!! ????????