„ექსტრაკურიკულური აქტივობების განვითარების ხელშეწყობის“ ფარგლებში, გამარჯვებული პროექტი ,,ევროპის მეგზური“.

✅ ტრენერი – თეონა ლავრელაშვილი, ევროპის პოლიტიკური ცენტრის ანალიტიკოსი და ევროკავშირის გაფართოების კოორდინატორი, ბრიუსელი.