„ექსტრაკურიკულური აქტივობების განვითარების ხელშეწყობის“ ფარგლებში, გამარჯვებული პროექტი ,,ევროპის მეგზური“.

???????????????????????????????? „ექსტრაკურიკულური აქტივობების განვითარების ხელშეწყობის“ ფარგლებში, გამარჯვებული პროექტი ,,ევროპის მეგზური“. ✅ტრენინგის ფასილიტატორი – სამოქალაქო ლექტორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ ქარაია.