ექსტრაკურიკულური აქტივობების განვითარების ხელშეწყობის“ ფარგლებში, გამარჯვებული პროექტი ,,ევროპის მეგზური“.

ტრენინგის ტრენერი – თამთა ჭრიკიშვილი, თსუ მოწვეული ლექტორი, ნიუ ვიჟენის HR სამსახურის ხელმძღვანელი.