„ექსტრაკურიკულური აქტივობების განვითარების ხელშეწყობის“ ფარგლებში, გამარჯვებული პროექტი ,,ევროპის მეგზური“.

✅ტრენინგის ტრენერი – პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია (CELA) წევრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი ეკა დარბაიძე.