დღე მესამე!

თემა- პროექტის დაგეგმვა და მართვა. პროექტის ფასილიტატორი თამარ ქარაია, ასოცირებული პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, CELA აღმასრულებელი დირექტორი.

,,გოგონები და ვაჟები თანაბარი შესაძლებლობების ვართ”

https://fb.watch/h468d0WvgM/