დასაქმების ფორუმი შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში.