გავიმარჯვეთ პროექტში!

ა(ა)იპ პროფესიული უნარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში- “პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ექსტრაკურიკულური აქტივობების დანერგვა და განვითარება”, შპს ორიენტირს შეტანილი ჰქონდა საკონკურსო განახცადი.
შესაბამისმა კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, განაცხადის „ზამთრის სკოლა – ტრანსფერული უნარების გაძლიერება დასაქმების ხელშეწყობისთვის“ მოწონებისა და დაფინანსების შესახებ.