გადამზადების პროგრამის “სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა”

გადამზადების პროგრამის “სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა” მსმენელთა პრაქტიკული მეცადინეობები. კურსის განმახორციელებელი დარეჯან ბენდელიანი.