გადამზადების პროგრამა – „სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა

????კოლეჯში „ორიენტირი„ გადამზადების პროგრამა – „სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“ დასრულდა. პროგრამის მადლიერი და კმაყოფილი მსმენელების ემოცია.????