ა/წ 8 დეკემბერს შედგა სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსის…

ა/წ 8 დეკემბერს შედგა სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსის, ნონა ფანჯიკიძის ონლაინ შეხვედრა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) , 2021 წლის მიღების პროფესიულ სტუდენტებთან. შეხვედრაზე განხილული იყო სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული საკითხები.