აპლიკანტების საყურადღებოდ!ჩასარიცხი აპლიკანტების მიერ წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაციის ნუსხა:

✅პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობის/ID ბარათის) ასლი (უცხო ქვეყნისმოქალაქეობის შემთხვევაში – პასპორტის/პირადობის მოწმობის ასლი და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);
✅ 2 ფოტოსურათი 3×4;
✅ განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც რეგისტრაციის დროს გაქვთ მითითებული.
???? საბუთები მიიღება 01 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით 10.00 საათიდან 18.00 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა) შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ც. დადიანის ქ. 26
???? ტელ:599275739; 577784746