ადმინისტრაცია


რამაზ მაჭარაშვილი

დამფუძნებელი

დირექტორი

მაია ჯებაშვილი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის ხელმძღვანელი

maia75jebashvili@gmail.com

ლია ბუღაძე

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი, სამკითხველო დარბაზის ხელმძღვანელი

liatengo@yahoo.com

ნონა ფანჯიკიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

nonafanjikidze@mail.ru

თენგიზ კაჭახიძე

სამეურნეო და შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი

Tengo kachaxidze74@gmail.com

რამაზ ბაღდოშვილი

ფინანსური სამსახურის ხელმძღვანელი - ფინანსური მენეჯერი

Ramazi48@mail.ru

მიხეილ მღებრიშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი

kaliumail@gmail.com

მარინა შელია

პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელი - მედდა

shelia58@bk.ru

იზა კუპატაძე

საქმისმწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

izakupatadze@gmail.com

თეა არველაძე

მოლარე

arveladzetea@gmail.com

გიორგი დიასამიძე

ვებ გვერდის დიზაინერი

g.diasamidze@outlook.com