კბილის ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკული მეცადინეობის დროს. პროფესიული მასწავლებელი მამუკა ბოკუჩავა და ლილი ფხიკიძე