მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეების კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ! 
პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ მოსარგებლეებისთვის სერტიფიკატები გაიცემა 25 დეკემბრიდან 28 დეკემბრის ჩათვლით, გაგრძელდება 15 იანვრიდან.