2019 წლის 26 ივნისის კარიტასის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა სიმპოზიუმი თემაზე: გერიატრიული პაციენტის პრობლემების მართვა საექთნო პრაქტიკაში. სიმპოზიუმზე პრეზენტაციები წარმოადგინეს ფრაიბურგის კათოლიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებმა. სიმპოზიუმს ესწრებოდნენ შპს ორიენტირის პრაქტიკოსი ექთნის და ექთნის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათელბლო პროგრამების პროფესიული განათლების მასწავლებლები მაკა ადეიშვილი, ნანა ტალახაძე და გურამ გიორგაძე.