კოლეჯის “ორიენტირი” მიერ განხორციელებული სასწავლო კურსის ” კბილის ტექნიკოსის პროფესიული უნარები”, საგაკვეთილო პროცესი სტომატოლოგიური კლინიკის ბაზაზე. სტომატოლოგიურ კლინიკას ესტუმრა ცოტნე დადიანის სახელობის 113-ე საჯარო სკოლა