შპს ორიენტირის პროფესიული სტუდენტების საქველმოქმედო აქცია – „გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა და უძლურთა სახლი“-ში.