შპს ორიენტორში “ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტიზის” მოსარგებლეთა სასწავლო პრატიკის პროცესიკოლეჯის ბაზაზე, თემაზე: სურსათის მიკროსკოპიული გამოკვლევა “გრამის მეთოდით” , რომელსაც უძღვება სავეტერინარო მიკრობიოლოგიის,ვირუსოლოგიის,ეპიზოოტოლოგისა და მიკოლოგიის პროფესორი, ვეტერინარიიის მეცნიერებათა დოქტორი ქ-ნი ზაირა ქაფიაშვილი:)) პროცესმა მოსარგებლეების კმაყოფილება და დიდი ინტერესი გამოიწვი:))))