,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში” სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მოკლევადიანი პროფესიული სასწავლო პროგრამის – ექთნის თანაშემწე – მოსარგებლეები. განმახორციელებელი: ბორის ოსიპიანი.

 

59414329_2295922480450829_377806102407938048_n 59479259_2295922623784148_1921927444676214784_o 59414364_2295922483784162_278459007725731840_n