შეხვედრა “საექთნო განათლების” პროგრამის კლინიკური სწავლების ტრენერებთან.