ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის „ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომის პრაქტიკული მეცადინეობა, რომელსაც ჩვეული მონდომებით უძრვება ქ-ნი დარეჯან ბენდელიანი და პროფესლიულო სტუდენტების განწყობაც მეტყველებს , თუ რაოდენ საინტერესოა პროცესი