2019 წლის 17 მარტს კოლეჯი „ორიენტირის“ პრაქტიკოსი ექთნის და ექთნის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები იმყოფებოდნენ გადაცემაში – „ექიმები“. სტუდენტებისათის საინტერესო და ინფორმაციული იყო პროფესიული თვალსაზრისით აღნიშნული გადაცემა.