„პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის” „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის” შესაბამისად „კბილის ტექნიკოსის პროფესიული უნარების” პროექტის ფარგლებში სსიპ აკაკი კივილაძის სახელობის ქალაქ თბილისის მე-8 და სსიპ ქ. თბილისის მე-11 საჯარო სკოლებშისაგაკვეთილო პროცესს დაესწრო პროექტის კოორდინატორი კოლეჯიდან ნონა ფანჯიკიძე.