ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მოსარგებლეები პრაქტიკის პროცესში ქალბატონ მარინე ახვლედიანთან ერთად.