საზოგადოებრივ კოლეჯ ორიენტირში პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერის ვიზიტით იმყოფებოდა სპეციალისტი
ქალბატონი მაკო ჯაოშვილი, რომელიც დაესწრო ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის -„სააღმზრდელო პროცესი“ – მიმდინარეობის პროცესს და მოდულის „მეწარმეობა 3“ სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესს. მოდულს – „სააღმზრდელო პროცესს“ უძღვებოდა პროფესიული მასწავლებელი დარეჯან ბენდელიანი, ხოლო მოდულს – „მეწარმეობა 3“ – პროფესიული მასწავლებელი მაია პაპიაშვილი.