2018წლლის 21 მაისს კოლეჯ ორიენტირში შედგა შეხვედრა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსა და პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან, რასაც ასევე ესწრებოდნენ პროფესიული სტუდენტები და კოლეჯის დირექტორი რამაზ მაჭარაშვილი.
შეხვედრაზე განიხილეს კოლეჯის მისიის დახვეწისა და სვოტ- ანალიზის საკითხები