ბაგა-ბაღის აღმზრდელ პედაგოგთა მოდულური პროგრამის სტუდენტების მიერ შედეგის დადასტურების პროცესი მოდულში „სააღმზრდელო გარემო“. მოდულს უძღვებოდა პროფესიული მასწავლებელი დარეჯან ბენდელიანი. სტუდენტებმა შექმნეს საბავშვო ბაღის ეზოს სწორად ორგანიზებული, მხარდამჭერი გარემოს მაკეტი. ასევე, ჯუფებად დაყოფილმა სტყუდენტებმა მოაწყვეს გარემოს სხვადასხვა ცენტრები. შედეგი საოცრად ლამაზი, მიმზიდველი , ფერადი, საინტერესო და მრავალფეროვანი აღმოჩნდა და შედეგი წარმატებით დადასტურდა.