2018 წლის 10 მაისს კოლეჯ „ორიენტირის“ ეზოს მწვანე ნარგავები შეემატა, რაშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს სტუდენტებმა.