ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი – პრაქტიკული მეცადინეობის განხორციელების პროცესი.