კოლეჯ ორიენტირში ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მოდულური პროგრამის პროფესიული სტუდენტებისთვის ლოგოპედიის (მეტყველების ენა) სერტიფიკატების გადაცემა