ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მოდულური პროგრამის მოდულის – “ხატვა”- შედეგის დადასტურების პროცესი. მოდულს უძღვებოდა პროფესიული მასწავლებელი მარიამ მუქერია. პროფესიულმა სტუდენტებმა საუკეთესო ნამუშევრები შექმნეს და მოდულისთის განკუთვნილი გარემო ლამაზი და მრავალფეროვანი გახადეს.