ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მოდულური პროგრამის მოდულის – სააღმზრდელო გარემო – პრაქტიკული მუშაობის პროცესი. სტუდენტებმა შექმნეს ჯგუფის გარემოს მოსაწყობად სხვადასხვა ცენტრები.