2018 წლის 2 აპრილს საზოგადოებრივ კოლეჯ ორიენტირში შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის წარმომადგენელი დაესწრო ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მოდულური პროგრამის მდულის – ხატვა დადასტურების პროცესს. პროცესს უძღვებოდა პროფესიული მასწავლებელი მარიამ მუქერია. ჩვენს სტუდენტებს ხატვის განსაკუთრებული ნიჭი აღმოაჩნდათ და მშვენიერი ნამუშევრებიც შექმნეს.