„სკოლის მოსწავლეებში შრომის უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარლებში ჩართული სკოლის მოსწავლეები პროექტის ბოლოს იმყოფებოდნენ სტომატოლოგიურ კლინიკაში პროფესიის უფრო ახლოს გასაცნობად.