„სკოლის მოსწავლეებში შრომის უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარლებში ჩართული სკოლის მოსწავლეები პროექტის ბოლოს იმყოფებოდნენ კოლეჯ ორიენტირში ექსკურსიაზე.