2018 წლის 19 თებერვალს საზოგადოებრივ კოლეჯ ორიენტირში ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მოდულური პროგრამის მოდულის – სწავლების შინაარსი: მეცნიერება და მათემატიკა შედეგის დადასტურების პროცესი განხორციელდა. მოდულს უძღვებოდა პროფესიული მაწავლებელი დარეჯან ბენდელიანი. პროცესი საიტერესო, სახალისო და მრავალფეროვანი აღმოჩნდა სტუდენტებისთვის. შედეგის დადასტურებამაც წარმატებით ჩაიარა.