საზოგადოებრივ კოლეჯ ორიენტირის კბილის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკის ობიექტზე.