საზოგადოებრივი კოლეჯ ორიენტირის მასწავლებლებმა გაიარეს კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები – მოდული „სწავლა, სწავლება, შეფასება“.
2018 წლის 23 იანვარს ჩატარებული ტესტირების საფუძველზე ჩვენს მასწავლებლებს ქეთევან ბუხნიკაშვილს, ქეთევან კაშიას, მაკა ადეიშვილს, ნათლა გოზალიშვილს, მაია გიორგაძეს, ლალი კალატოზიშვილს გადაეცემათ ამერიკუ-ქართული სერტიფიკატები.