კოლეჯი ორიენტირის მიერ გრძელდება ,,სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში კბილის ტექნიკოსის პროგრამის განხორციელება. მე-10 საჯარო სკოლაში პროცესის მიმდინარეობა საინტერესო და სახალისოა მოსწავლეებისთვის.