2017 წლის 18 დეკემბერს ქ. თბილისის №11 და №113 საჯარო სკოლებში დაიწყო ,,სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში კბილის ტექნიკოსის პროგრამის განხორციელება.