2017 წლის 19 დეკემბერს ქ. თბილისის №10 და №8 საჯარო სკოლებში დაიწყო ,,სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში კბილის ტექნიკოსის პროგრამის განხორციელება.